ВВВУ "Георги Бенковски"

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - Плевен

Контакти

MU Pleven
Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 1 гр. Долна Митрополия
Сайт:  www.af-acad.bg
Телефон: 064/837 217

Ректор

Julian Radoiski

Бригаден генерал
Юлиян Радойски

Виж повече
 

 

В исшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е наследник на няколко български авиационни училища и школи. От създаването на първата Авиационна школа през 1914 г. , на Висшето народно военновъздушно училище „Г. Бенковски” в гр. Долна Митрополия през 1959 г., свеждането му до факултет „ Авиационен” през 2002 до възраждането  на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ през  април 2019 г.-история бурна и интересна за развитието на авиационното образование и наука.

Училището подготвя летци, авиационни инженери и ръководители на полети с висше образование за нуждите на военната и гражданска авиация, които са способни да експлоатират авиационна техника, да извършват активна познавателна и изследователска дейност и притежаващи знания и умения за управление на човешки и материални ресурси.

Обучение на курсанти и студенти  за придобиване на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”; “МАГИСТЪР”; обучение на докторанти; на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация; подготовка и повишаване на квалификацията на сержанти от БА; извършване на научни и приложни изследвания; участие в международни проекти и програми за обмен на студенти и преподаватели; издателска, информационна, културна и спортна дейност.