Европейското висше училище по икономика и мениджмънт

Контакти

EUM
Адрес: ул. Задруга 18, гр. Пловдив 4004
Сайт:  www.ehsem.bg
Телефон:  032 / 672 362, 032 / 693 716

Ректор

доц. д-р
Цветан Коцев

Виж повече

 

Е вропейското висше училище по икономика и мениджмънт създава отлично подготвени за предизвикателствата на реалния бизнес професионалисти в областта на икономиката и управлението в съответствие с високите съвременни изисквания на икономиката на знанието чрез портфейл от образователни услуги за квалификация и преквалификация на различни целеви групи. Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се стреми да бъде символ на качество и гарант за бизнесуспех и професионална реализация в национален и в международен план.