Проф. д-р Пламен Моллов

Kolio DinkovПроф. д-р Пламен Моллов

Университет по хранителна и вкусова промишленост

Проф. д-р Пламен Моллов е роден в Пловдив през 1958 г. Висшето си образование завършва във Висшия институт по хранителновкусова промишленост (днес УХТ), Пловдив, специалност “Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене”.

Трудовият му стаж започва като технолог в “Балкантурист” Пловдив, а година по-късно става част от екипа на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост.

Последователно специализира в различни български и чужди образователни и научни институции в областта на технологията, качеството и безопасността на храните:

 

  • 1988 - 1989 г. - в Институт по физикохимия към БАН,
  • 1990 - 1991 г. и през 1995 г. - в Изследователския институт по вина и напитки, Гайзенхайм - Германия,
  • през 1994 г. - в университета Гент (Белгия) и Аграрния университет Вагенинген (Нидерландия),
  • през 1997 г. - в университета Бърнемът (Великобритания) и университета Гримсби (Великобритания).

Народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание на Република България.

В периода 2001 - 2005 г. е и председател на Парламентарната комисия по земеделие и гори, а от 2005 до 2008 г. е неин зам.-председател.

Две години е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. От 2007 до 2013 г. е председател на Националната лозаро-винарска камара.

В продължение на четири години - до ноември 2019 г. - последователно е заместник изпълнителен директор и и.д. изп. директор на Академичното специализирано звено за традиционните български млечни продукти, Пловдив към БАН.

На 19 декември 2019 г. е избран за ректор на УХТ.

Проф. Моллов никога не е прекъсвал връзката си с университета. Той е дългогодишен преподавател, ръководител на катедра “Консервиране и хладилна технология”, председател на Общото събрание на УХТ, член на Академичен съвет на УХТ и член на Факултетен съвет при Технологичния факултет. Титуляр е на учебните дисциплини “Управление на качеството”, “Законодателство и контрол на храните”, “Суровинознание”, “Технология на соковете” и “Технология на плодово-захарните продукти” в УХТ.

През 1997 г. става доктор на науките, а през 2009-а защитава професура на тема “Технология на плодовите и зеленчуковите консерви. Управление на безопасността и качеството на храните при преработка на плодове и зеленчуци”.

Автор е на многобройни учебни материали, научни публикации и интервюта в областта на храните.

Почетен председател на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Владее немски, английски и руски език.