Колеж по туризъм

Контакти

logo kolej turizum
Адрес: гр. Благоевград, ул."Брегалница" 2
Сайт:  www.cotur.org
Телефон:  073/ 83 56 26; 0878 980 810

Ректор

prof Jechev

Проф. д-р
Васил Жечев

Виж повече
 

 

З а високия принос при подготовката в областта на туризма, Колежът получи Златен приз за 2012г. от списание „Туризъм и отдих”.
Над 70% от завършилите образованието си в Колежа продължават да се обучават в магистърски програми. Сключеният договор за сътрудничество с ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград позволява на нашите професионални бакалавъри да учат и завършат магистратура в един от най- престижните университети в страната и чужбина.
Колежът има високо международно признание и авторитет, изразяващо се в научно сътрудничество с университетите от Украйна, Македония, Сърбия и Полша. Студентите от тези страни получават от Колежа освен отлични научно – практически знания и признати Европейски дипломи.