проф.д-р инж. Венцислaв Вълчев

V.Vulchevпроф.д-р инж. Венцислaв Вълчев

Технически университет - Варна

Професор в катедра Електронна Техника и Микроелектроника, ТУ Варна Ръководител на Център за Национални и Международни Проекти на ТУ Варна от 2008 г., досега подадени над 100 проектни предложения, привлечени средства по проекти - над 13 млн. лева. За 2014 г. ТУ реализира проекти за 5 млн. лева. Ръководство на работата по национални и международни програми и проекти, Мениджмънт на екипи по изпълнение на проекти в ТУ Варна, Ръководство на екипи за разписване на проектни предложения, Организация и обучение на екипи за работа по проекти, Ръководство на общо-университетски проекти, Управление на финансови потоци на реализираните проекти. Контрол, наблюдение и документиране на процесите на изпълнение на националните и международните проекти в ТУ-Варна. Преподавателска и научноизследователска дейност с докторанти, асистенти и доценти. Водене на лекции по 6 дисциплини в ОКС Бакалавър, БЕО и АЕО, по 3 дисциплини в ОКС Магистър.

проф.д-р инж. Венцислaв Вълчев има общо 8 международни специализации:
Пет международни специализации (общо над 2 години) за периода 1996 - 2005, стипендии от:
1) Белгийско правителство, фонд DWTC
2) ТЕМПУС, научна работа в Университет Г ент, Белгия
3) Фонд Наука на Университет на гр. Гент, Белгия
4) катедра Electrical Energy Systems and Automation на Университет на гр. Гент
5) ТЕМПУС, Лондон,

Три краткосрочни международни специализации за периода 2006 - 2013, Испания, Белгия, Англия.

Ръководство на международната дейност на ТУ Варна като Зам. Ректор МСЕ
Ръководител на 'Център национални и международни проекти' на ТУ Варна
LEAR (контактно лице) на ТУ-Варна за Европейска Програма FP7 и H2020
Координатор на Европейска програма ERASMUS-SOCRATES с Университета на гр. Гент, Белгия, и Университета на гр. Нотингам, Англия, за катедра ЕТМ