проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Milcho Vasilevпроф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Тони Димитрова Шекерджиева-Новак е родена в Пловдив. Завършва Средно музикално училище с отличие, като солист на Пловдивска филхармония през 1976, а БДК, днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“ през 1980, като три поредни години е носител на специалните стипендии „Катя Попова“ и „Димитровска“. Печели конкурси за солист на Национален театър за опера и балет - София, Държавна опера Стара Загора и Държавна опера Пловдив, където е солист от 1980 до 1991 г. От 1991 до 1993 е солист на Виенски моцартов ансамбъл - Виена, Австрия. Осъществява интензивна концертна дейност в Германия, Австрия, Румъния, Унгария, Турция, Полша, Молдова, Китай и др.

В репертоара си има централни роли от опери на Телеман, Моцарт, Верди, Пучини, Леонкавало, Е.Волф-Ферари и др. Особен интерес има към творчеството на българските композитори от всички поколения, на някои от които  е първи изпълнител. През 2005г осъществява за първи път в България интегрално изпълнение на оп. 74 на Шопен.

Преподавателска и научноизследователска работа

Ръководител на катедра „Пеене“ в НУМТИ „Добрин Петков”, Пловдив от 1995. Лектор по класическо пеене и методика на обучението по класическо пеене в НБУ, София и ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив до 2014 г.  

Доктор от 2007 („Вокалната лирика на Шопен, оп.74 Фонетични проблеми във връзка с изпълнителството“). Доцент от 2009 г., а от 2014 г. и Професор по класичеко пеене и методика на обучението по класическо пеене.

Зам.-ректор - научноизследователска дейност на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив  от 2016 до 2020 г.

Ръководител на международни проекти, участник в редица фестивали (Международен фестивал на камерната музика, Тракийско лято - Пловдив, Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора и др.). Търсен и уважаван специалист, осъществил много майсторски класове в Европа и Азия (Майсторски клас в „Дом Витгенщайн“, Виена – 2010, 2011, Майсторски клас в Харбин, Китай, 2012, Майсторски класове в Гданск и Вроцлав, Полша – многократно всяка година от 2009 до 2019 и др.).

Председател и член на национални и международни конкурси (Международни конкурси за млади оперни певци в Полша, Турция, Италия и др.)

Главен редактор на Euro song book за България, главен редактор на академични издания, член на редакционни колегии на наши и чуждестранни издания, на международни научни конференции.

Член на почетния комитет по честване 200 г. от рождението на Шопен през 2010 г.

 Автор на две монографии, на пет сборника, на десетки научни статии и публикации, някои от които с импакт фактор. Ръководител и участник в изследователски и образователни проекти.

Награди

Отличие на Министъра на културата на Полша.

Награда „Пловдив“, съвместно с Младежка камерна оперна сцена.

Академичната награда „Меден чан“, за 2009/2010 и 2010/2011.

„Кристално огърлие“ на СБМТД, за 2019 г., както и много награди и отличия за педагогичееска и научна дейност.