Медицински университет - Плевен

Контакти

MU Pleven
Адрес: ул. "Св. Климент Охридски" 1, Плевен 5800
Сайт:  www.mu-pleven.bg
Телефон:  064 884 101

Ректор

Prof Dimitrov

Проф. д-р д.м.
Добромир Димитров

Виж повече
 

 

М едицинският университет в Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинската академия, след чието закриване става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С решение на 39-ото Народно събрание от 2.ІХ.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.
Сега Медицинският университет в Плевен има три факултета: Медицина, Обществено здраве и Здравни грижи. В структурата на висшето училище влизат Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.
Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – „Медицина“, „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и „Социални дейности“. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център Университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище.