Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“

Контакти

Адрес: Студентски град, ул."Проф. Боян Каменов", София 1700
Сайт:  www.mgu.bg
Телефон:  02 / 8060300

Ректор

Prof.Ivaylo Koprev MGU

Проф. д-р инж.
Ивайло Копрев

Виж повече
 

 

М инно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. През годините той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми на следдипломна квалификация. Доброто съчетание на обща инженерна подготовка с по-тяснопрофилирани знания и умения дава на завършилите Университета широки възможности за реализация в страната и в чужбина. От създаването на МГУ до сега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, в гражданското и промишленото строителство, в опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.