Национална акакдемия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"

Контакти

NATFIZ
Адрес: ул. "Г. С. Раковски" 108А, София 1000
Сайт:  www.natfiz.bg/
Телефон:  +359(2) 9231 351

Ректор

Dachev

чл.-кор. проф. д.ф.н.
Мирослав Дачев

Виж повече
 

 

Н ационалната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (известна и с широко използваната абревиатура НАТФИЗ) е специализирано висше училище в София. До 1995 г. Академията носи името Висш институт за театрално изкуство (ВИТИЗ). Днес в НАТФИЗ се обучават близо 700 студенти в 18 бакалавърски, 6 магистърски и 2 научни специалности за докторанти, а академичният състав включва видни практикуващи артисти, критици, изследователи и педагози в областта на сценичните и екранните изкуства. На 28 януари 2018 г. НАТФИЗ отбеляза 70 години академична история и 70 години принос в развитието на българската култура и образование.