Национална художествена академия

Контакти

HUD
Адрес: ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
Сайт:  www.nha.bg
Телефон:  (02) 9881701

Ректор

Georgi Yankov

Проф.
Георги Янков

Виж повече
 

 

Д ържавното рисувално училище е създадено през 1896 г. от интелектуалци и художници – Константин Величков, Иван Шишманов, Антон Митов, Иван Мърквичка, Борис Шац и Иван Ангелов. Това е началото, поставено с указ на княз Фердинанд.
Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства (ФИИ) и Факултет за приложни изкуства (ФПИ). Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми за придобиване на висше образование от професионално направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и образователната и научната степен доктор.
Във всички специалности освен основните художествени дисциплини, оформящи професионалната подготовка на студентите, се изучават рисуване, история на изкуството, естетика, философия, пластична анатомия, перспектива и други.