Технически университет - Габрово

Контакти

Адрес: ул. Хаджи Димитър № 4, гр. Габрово
Сайт:  www.tugab.bg
Телефон:  0878 275 622

Ректор

gabrovo

Проф. д-р инж.
ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Виж повече
 

 

Н аследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет в града успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социалните науки. Образователната и научната дейност в Университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки в Техническия университет са създадени привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.