Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Контакти

Asen Zlatanov
Адрес: ул.“проф.Якимов“ №1, гр. Бургас 8010
Сайт:  www.btu.bg
Телефон:  (056) 716 407

Ректор

Prof Bozov

Проф. д-р
Христо Бозов, д.м.

Виж повече
 

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химикотехнологичен институт. Пет години по-късно Институтът e преименуван на Висш химикотехнологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.