Нашите цели

Подпомагане

Подпомагане

Да подпомага своите членове при изпълнението на общите задачи и отговорности и да съдейства за изграждането на стабилна и отворена университетска система.
Защита

Защита

Да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции.
Представляване

Представляване

Да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и на научните изследвания.
Политики

Политики

Да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и на научните изследвания в сътрудничество с държавните и обществените институции.
Информиране

Информиране

Да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, науката и университетските политики.
Сътрудничество

Сътрудничество

Да съдейства за доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации.
404
Oops... Page Not Found! Sorry the Page Could not be Found here.

Try using the button below to go to main page of the site

 
   Go to Back
 

Ръководство

Проф. д-р Миглена Темелкова

Проф. д-р Миглена Темелкова

Председател на съвета на ректорите в Република България


Към ръководството

Членове

В Съвета на Ректорите на Висшите училища в Република България членуват 50 висши училища представлявани от техните ректори