проф. д-р Николай Изов

Pencho Geshevпроф. д-р Николай Изов

Национална спортна академия

Проф. Николай Изов е избран за ректор от Общото събрание на Национална спортна академия „Васил Левски“ на 19 декември 2019 година с пълно мнозинство и мандат на управление 2019/2023 г.

В продължение на 12 години е част от Академичното ръководство на НСА „Васил Левски“, като два мандата е заместник-ректор по учебната работа (2012-2019) и декан на факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“- понастоящем „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ (2008-2012). Разработва и успешно прилага стратегията на образователния процес в НСА, а под негово ръководство кандидатстудентските кампании в последните години бележат положителен ръст и нараства броя на избралите Академията за свое висше училище. 

От 2016 г. досега проф. Изов е член на редакционната колегия на списание „Спорт и наука“. Има издадени близо 70 публикации, монография, учебници и учебни помагала в областта на физическото възпитание и спорта. Много  дипломанти и докторанти са защитили научните си трудове под негово ръководство. Води лекционен курс в трите професионални направления „Спорт“, „Педагогика“ и „Обществено здраве“.

Бил е ръководител и член на екипи при разработването и реализирането на редица научно-изследователски и образователни проекти. Участник е в множество национални и международни научни форуми, както и в работни групи към Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Българска федерация плувни спортове и др., за изработване на програми и стратегии за развитие на образованието, физическото възпитание и спорта.

В периода 2009-2013 година е член на комисията по параолимпийски спорт към Българския олимпийски комитет. От 2012 г. до момента е член на комисията „Олимпийска солидарност“ към БОК и член на националната комисия по водно спасяване от 2006 г. досега. Заместник-председател е на Столичната организация на БЧК и член на СС на БЧК (2006 г. - до момента).

Удостояван е с престижни награди и е носител на званието „Заслужил деятел на БЧК“ за активна червенокръстка дейност.