Проф. д.ю.н. Борис Велчев

VelchevПроф. д.ю.н. Борис Велчев

Висше училище по застраховане и финанси

Проф. д.ю.н. Борис Велчев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 6 декември 2021 г., избран с решение на настоятелството на ВУЗФ от 30.11.2021 г.
Борис Велчев е роден на 26 април 1962 г. в град София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“ с отличен успех през 1986 г. Редовен аспирант по международно наказателно право в Института по науките за държавата и правото при Българската академия на науките (1988). От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по наказателно право в Софийския университет. Преминал през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки.
Преподава наказателно право и международно наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, където до 2012 г. е и ръководител на катедрата по наказателноправни науки.
Има множество публикации по проблеми на наказателното и международното наказателно право.
Бил е член на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание. Председател на Правната секция и член на Бюрото на Съюза на учените в България. След това от 2002 до 2006 г. член и председател на Правния съвет на президента на Република България. От 2006 до 2012 г. е главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия съдебен съвет и на Управителния съвет на Националния институт за правосъдие.
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Република България от 1 ноември 2012 г. Председател на Конституционния съд от 15 ноември 2015. Преизбран за втори мандат като председател на Конституционния съд на 14 ноември 2018.
Области на основни научни интереси: наказателно право, международно наказателно право, история на правото.