проф. д-р Димитър Димитров

Ivan Markovпроф. д-р Димитър Димитров

Университет за национално и световно стопанство

Ректор на Университета за национално и световно стопанство (от декември 2019).

Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС (ноември 2015-ноември 2019).

Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” (от 2007), член на факултетния съвет и член на Академичния Съвет на УНСС (от 2007). Член на Комисията по етика на УНСС (от януари 2012 до декември 2015), член на Комисията на УНСС по количествените изисквания (от декември 2014 г.).

Академично образование и следдипломно обучение

Висше образование, ВИИ “К.Маркс” - София 1983-1988 г., специалност “Икономика и управление на промишлеността”

Едноседмичен семинар на тема “Принципи на маркетинга”, организиран от СУ “Кл. Охридски” в сътрудничество с Университета в Тампа- Флорида, София, май 1990 г.

Краткосрочен курс по “Мита и митнически режими”, организиран от ИСК при УНСС, София, февруари 1993 г.

Едногодишен курс на тема “Национална сигурност”, организиран от Центъра за изследвания на европейската сигурност, Университет в Грьонинген, Холандия, и Министерството на отбраната на РБългария, София 1994 г.

Стипендиант на фондация „Фолксваген” (февруари 1997 –февруари 1998) и фондация „Форд” (май 2000-ноември 2000)

Гост- изследовател в Center for Nonprliferation Studies, MIIS at Монтерей, САЩ (януари-май-2015 г.).

Преподавателска, научна и публикационна дейност

С над 300 часа лекции и упражнения годишно по Икономически анализ в отбраната и  сигурността, Международни операции, Политика за сигурност, Икономически анализ.

Научен ръководител на над 100 бакалавърски и магистърски дипломни работи.

Има общо 104 публикации – 26 на английски език и 78 на български.

Автор или съавтор на 16 монографии, 4 учебника и учебни помагала, 11 публикации в чужбина, научен редактор на 30 сборника (вкл. 8 на английски). С публикации в Холандия, Германия, САЩ, Великобритания на издателства Nomos Verlag, Frank Cass and Routledge. Има публикувани 2 книги в Холандия и Германия. Над 50 цитирания, показани в “Google scholar”.

Участие в 59 научни проекта (от 1993), включително 18 международни.

Член на мрежата от експерти на Стокхолмския институт за изследване на проблемите на мира SIPRI – Стокхолм, Швеция.

Научен ръководител на 9 докторанти (трима защитили), рецензент на 8 докторанти.

Владее английски, руски, базов немски, много добри компютърни умения.

Дългосрочни научни специализации в CESS, Грьонинген, Холандия, BICC, Бон, Германия, MIIS - CNS, Монтерей, САЩ, краткосрочни – Мюнхен, Брюксел, Женева, Антверпен, Стокхолм, Никозия, Сиатъл, Букурещ, Виена, Йогиакарта (Индонезия), Маракеш (Мароко) и др.

Награден с почетен плакет на Министерството на отбраната.