Нашите цели

Подпомагане

Подпомагане

Да подпомага своите членове при изпълнението на общите задачи и отговорности и да съдейства за изграждането на стабилна и отворена университетска система.
Защита

Защита

Да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции.
Представляване

Представляване

Да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и на научните изследвания.
Политики

Политики

Да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и на научните изследвания в сътрудничество с държавните и обществените институции.
Информиране

Информиране

Да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, науката и университетските политики.
Сътрудничество

Сътрудничество

Да съдейства за доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации.

Ръководство

Проф. д-р Миглена Темелкова

Проф. д-р Миглена Темелкова

Председател на съвета на ректорите в Република България


Към ръководството

Членове

В Съвета на Ректорите на Висшите училища в Република България членуват 50 висши училища представлявани от техните ректори